Umeldung

Umeldungen

#ID Num Virnum Handynummer Kommentar
#1 Claudia Welter ****** Also sou eng Hütt ma Pool hätt schon eppes :P
#2 Feltes Pit ****** Let's gooooo
#3 Besch Alex ******
#4 Biewers Noah ****** Kommentar
#5 Max Michel ****** Omg do ass e fitness fir net ze goen 🥰
#6 Franck Michel ****** Stroossbuerg🥰
#7 Bissener Pol ****** Kann reischt Freides Owes kommen
#8 Schulze Lea Marie ******
#9 Lin Dary ****** ~( ̄▽ ̄~)
#10 Hoffmann Theresa ******
#11 Wiesen Paul ****** (╯°□°)╯︵ ┻━┻
#12 Pires Quintas Mauro ****** Lil